[PHOTOS] The Smith Street Band // The Metro Theatre // 14/09/19